คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานฯ ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

12 ก.พ. 2562

  
  
 
คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคุณธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญในการหารือเรื่องการขยายความร่วมมือและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนามในด้านอสังหาริมทรัพย์  Medical and Wellness Tourism และการศึกษา รวมทั้ง ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ยังได้   เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1) ออกบูธและสนับสนุนในงาน Kilorun Hanoi 2019 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ กรุงฮานอย
2) เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม
3) เข้าร่วมเดินทางสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนในเวียดนามระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 
4) เข้าร่วมงานสัมมนา Meeting with Investors ของจังหวัดเหงะอัน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนายเหวียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน


Top