ยุติการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Certain Epoxy Resins

11 ก.พ. 2562

เรื่อง ยุติการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Certain Epoxy Resins

 

เรียน สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย          

     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ส่งสำเนาเรื่อง ยุติการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Certain Epoxy Resins ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

 

เอกสารแนบ "Download"

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร 02 547 4738
โทรสาร 02 547 4741


Top