งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 และงาน Career Fair ครั้งที่ 2

สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูถัมภ์ฯ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 และงาน Career Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่มีความสนใจ เข้าร่วมเพื่อให้คำแนะนำและชี้ช่องโอกาสด้านวิชาชีพและการฝึกงานให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด (เอกสารเพิ่มเติม Click!!)


Top