Orientation & Workshop

Orientation & Workshop : คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560