ภาคเอกชนเตือนงดนำเนื้อหมูนอกเข้าประเทศหวั่นโรค ASF สร้างความเสียหาย

06 ธ.ค. 2561

ภาคเอกชนเตือนงดนำเนื้อหมูนอกเข้าประเทศหวั่นโรค ASF สร้างความเสียหาย

 

     7 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพฯ – กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าไทย ขอความร่วมมืองดนำเนื้อหมูจากกลุ่มประเทศเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) เข้าประเทศ เหตุเชื้อโรคอาจแฝงเข้ามาส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการบริโภค ส่งออก และอาจสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง

     ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร หรือ African Swine Fever : ASF ในประเทศจีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้ โดยขยายวงกว้างมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และล่าสุดเดือนตุลาคม พบการระบาดที่เมืองเจาตง มณฑลยูนนาน ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด” โรค ASF เป็นเชื้อไวรัส ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกัน หากหมูติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ไม่กินอาหาร ซึม พบจุดเลือดเป็นจุด ๆ นอนกองรวมกันในคอก หอบ ตัวสั่น ไอ และตายในที่สุด หมูจะตายภายในระยะเวลา 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวหมู และไม่มีตัวไหนรอดชีวิต

     พบครั้งแรกเมื่อ 58 ปีที่แล้ว หรือปี พ.ศ.2503 ในพื้นที่ subSahara ต้นตอมาจากหมูป่านำโรคฯ เข้ามาสู่หมูในฟาร์มหรือหมูเลี้ยงของชาวบ้าน จากนั้นแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าไปยังกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และตะวันออกกลางแถบประเทศอิหร่าน โดยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบความถี่ของการระบาดในประเทศลัตเวีย ยูเครน เอสโตเนีย ลิทัวเนีย และรัสเซียมากขึ้น กระทั่งลุกลามเข้ามายังกลุ่มประเทศยูเรเซีย

     ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบการระบาดของโรคนี้ในประเทศจีนถึง 5 มณฑล ในการนี้รัฐบาลจีนได้สั่งฆ่าหมูเพื่อตัดต้นต่อการระบาดไปมากกว่า 40,000 ตัว เนื่องจากเป็นวิธีการเดียวที่สกัดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดต่อ สำหรับมณฑลที่มีการแพร่ระบาดของโรคหนักที่สุดคือ มณฑลเหลียวหนิง ส่วนมณฑลที่มีการแพร่ระบาดใกล้ประเทศไทยมากที่สุดคือ มณฑลยูนนาน

     ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทยกรมปศุสัตว์ได้ปฏิบัติการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องและช่วงนี้เข้มข้นมากขึ้น เพราะมณฑลยูนนานของจีนใกล้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะของนักท่องเที่ยวตามด่านต่าง ๆ รวมถึงการทำประวัติการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ของกลุ่มเสี่ยงที่อาจใช้ชีวิตหรือทำงานในฟาร์มสุกรเพื่อการคัดกรอง ตลอดจนประเมินงบประมาณสำหรับตั้งกองทุน ASF (ASF Fund) เพื่อใช้ป้องกันตามแนวชายแดน ซึ่งต้องขอชื่นชมอย่างยิ่งและขอให้เข้มงวดอย่างนี้ต่อไป เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาในไทยได้

     “ในวันนี้ ประเทศไทยยังไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร หรือ ASF ขอให้ประชาชนบริโภคเนื้อหมูในประเทศได้อย่างมั่นใจ หากแต่จะขอความร่วมมือทุกท่านงดนำเนื้อหมูหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อหมู จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงของโรคเข้ามาในประเทศ และไม่ลักลอบนำหมูเข้าประเทศ เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตจากกรณีไข้หวัดนกที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอย่างมหาศาล” ดร.สมบัติ กล่าวทิ้งท้าย


Top