หอการค้าไทยเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

16 พ.ย. 2561

    

    

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการหอการค้าไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุเพท มิตรเกื้อกูล ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์ จำกัด ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้คณะฯ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ มาร่วมต้อนรับและหารือในช่วงเช้าอีกด้วย จากนั้นคณะฯ เยี่ยมชมโรงงาน ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแห้ว จากนั้นเดินทางออกจากโรงงาน ไปยังวังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปา ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารการจัดการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์ "วิถีชีวิตคนวังยางกับการทำนาแห้ว" อาทิเช่น ประโยชน์ของแห้ว การเริ่มต้นปลูกแห้ว วงจรการเจริญเติบโตของแห้ว ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแห้ว โดยผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาลตำบลวังยาง หลังจากฟังการสรุปในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว คณะฯ นั่งรถอีแต๋นไปลงพื้นที่ลงแปลงนาแห้วของสมาชิก และร่วมกันลงงมเก็บแห้วในแปลงนาด้วย พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปอกแห้วและการนำแห้วมาประกอบอหาร ซึ่งชาวบ้านได้เตรียมอาหารที่มีส่วนผสมของแห้วมาให้คณะฯ ได้รับประทานอีกด้วย

    

หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางต่อไปยังโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องขุนไกร ชั้น 2 โรงแรมสองพันบุรี จากนั้นภารกิจสุดท้ายของการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและการแกะสลักพระพุทธรูป (หลวงพ่ออู่ทอง) บนภูผา และได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  

Download ภาพเยี่ยมเยือนสุพรรณบุรี >> https://goo.gl/NDZVx8

(หมดเขต Download วันที่ 23 พย.61)


Top