กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

16 พ.ย. 2561

"กรมการค้าต่างประเทศ ได้นำส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์"

       เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าหรือนำผ่านในราชอาณาจักรที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

 

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงพาณิชย์

2.บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dft.go.th

หรือติดต่อ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทรศัพท์ 02-547-5096


Top