นายกลินท์ สารสิน ประธานฯ กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล

07 พ.ย. 2561

  

  

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล ณ ห้องบอลรูม โรแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พร้อมทั้งขึ้นกล่าวสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากลอีกด้วย


ภาพประกอบ

Top