สัมมนา : การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? รวมถึงบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

08 ต.ค. 2561

    

    

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย จัดงานสัมมนา "การศึกษาไทย ใครควรดูแล" โดยเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านหารพัฒนาการศึกษาจากภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติบรรยายในด้านความท้าทายตลาดแรงงานกับวิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยจากปัญหาการศึกษาและทางรอดต่างๆ ทั้งนี้มีการแนะนำโครงการด้านการศึกษาจากบริษัทเอกชน อาทิ โครงการทวิภาคี โครงการสหกิจศึกษา โครงการร้อยพลังการศึกษา และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รวมถึงการแนะนำธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา (Social Enterprise) เช่น Saturday School, WE Space, A-chieve เป็นต้น จากนั้นในช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนาเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอีกด้วย


Top