ต้อนรับและหารือกับคณะผู้แทนจากรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

08 ต.ค. 2561

    

     

คุณปริม จิตจรุงพร กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจไทย ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้แทนจากรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีการหารือในประเด็นการส่งเสริมการค้า ระหว่างไทยและอินเดีย ตลอดจนฝ่ายคุชราตได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรม Vibrant Gujarat Global Summit 2019 ณ รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 อีกด้วย


Top