สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะ สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกไทเป

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,Mr. Stanley Kang ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกไทเป

ณ ห้อง 3201 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ หอการค้าไทย


ข่าวสาร