โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs On Site Visit and Knowledge Sharing TRIP

       

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯ และ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้การต้อนรับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมชม บมจ.ยูนิคอร์ด และ บมจ.ซี แวลู จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารโรงงานสู่ความเป็นเลิศ” คุณสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายและการบริหารแรงงานที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้” ได้มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการ และการให้ความสำคัญกับการบริหารคน ตลอดจน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว