ต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

06 ก.ค. 2561

    

    

คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะฯ ให้การต้อนรับนายมิจิโนบุ ซึงาตะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC)และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00น.-10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยหอการค้าญี่ปุ่น ได้แนะนำองค์กรและคณะผู้บริหารในองค์กร และนำเสนอแผนปฏิบัติงาน (Acting Plan) 3 ประเด็น (3 Pillars) คือ
1 ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานของไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาบรรยากาศการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต(Connected Industries) ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเหลือ(Digitalization)
3 สนับสนุนการพัฒนาทั้งภูมิภาค ASEAN ด้วยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC Act) ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นศึกษาข้อมูลและดำเนินการเจรจากับรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมทั้งยังมีการนำเสนอความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าในด้านความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาไทย 


Top