สัมมนา DEMAND-SUPPLY : ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั้งที่ 1

สัมมนา DEMAND-SUPPLY : ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั้งที่ 1

โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีเนื่อหาสาระที่สำคัญและน่าสนใจ อาทิ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปศุสัตว์ไทยและการแปรรูปเนื้อสัตว์ นวัตกรรมปศุสัตว์เพื่อประเทศไทย 4.0 และระบบ AI-Technology ที่นำสมัยที่สุดที่มีในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปศุสัตว์ช่วยกันยกระบบปศุสัตว์ไทยไปสู่ปศุสัตว์ 4.0

        


ข่าวสาร