เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

03 ก.ค. 2561

    

    

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าไทย นำโดยคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานหอการค้าไทย เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9310 จากสนามบินดอนเมืองถึงสนามบินอุบลราชธานี เวลา 10.35 น. จากนั้นคณะฯ เดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 ร่วมกับ คุณลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คุณธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเดินทางไปยังไร่ตองทรัพย์ อ.ขุนหาญ เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียน และรับฟังการดำเนินการของชาวสวนทุเรียน หลังจากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมแกลอรี่ ดีไซน์ เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

    

วันต่อมาคณะฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ระหว่างผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กับ 3 จังหวัดราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย พระวิหาร และเสียมราฐ) ณ โรงแรมแกลอรี่ ดีไซน์ จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพอ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อ.กันทรารมย์ จากนั้นคณะฯ เดินทางไปสัการะหลวงปู่บุญมี โชติปาโล ณ วัดสระประสานสุข จากนั้นเดินทางไปยังสามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเขมราฐ เพื่อเยี่ยมชมถนนคนเดินแลถนนสายวัฒนธรรม (ริมแม่น้ำโขง) อ.เขมราฐ

วันต่อมาคณะฯ เดินทางออกจากที่พักไปสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม และเดินทางกลับมายังโรงแรมที่พักเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และภารกิจสุดท้าย คณะณเดินทางไปยังบ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมวัฒนธรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน จากนั้นคณะฯ เดินทางกลับจากสนามบินอุบลราชธานีไปยังสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9317

    

    


Top