ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เอสเอ็มอีไทย แตกต่างเพื่อเติบโต” Differentiate to Win in the Global Market

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เอสเอ็มอีไทย แตกต่างเพื่อเติบโต”

Differentiate to Win in the Global Market

ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-13.00 น.

ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทสโก้ โลตัส และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนา “เอสเอ็มอีไทย แตกต่างเพื่อเติบโต” Differentiate to Win in the Global Market ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-13.00 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติ ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ การเลือกสรรช่องทางการตลาด และการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงในยุคที่กระแสการบริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

โดยภายในงานพบกับสัมมนาฟรี! สำหรับ SMEs ไทย ที่จะเปิดมุมมองใหม่ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจเพื่อให้เติบโตไกลระดับโลก ในหัวข้อต่อไปนี้

เอสเอ็มอีไทย แตกต่าง เพื่อเติบโต Differentiate to win in the global market

แตกต่าง ด้วยสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

แตกต่าง ด้วยช่องทางขายออนไลน์และออฟไลน์

แตกต่าง ด้วยรูปแบบการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฯ ตามเอกสารแนบ 

ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์

ที่ลิ้งค์นี้ https://goo.gl/forms/SxH25Z6vm5KxJEf13 หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

  

 

พิเศษสุด! เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โทร. 02-018-6888 ต่อ 4360 อีเมล์ siripa.do@thaichamber.org


Top