งานสัมมนา Demand - Supply : ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั้งที่ 1

12 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วม…งานสัมมนา Demand - Supply : ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

โดยมีเนื่อหาสาระที่สำคัญและน่าสนใจ อาทิ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปศุสัตว์ไทยและการแปรรูปเนื้อสัตว์ นวัตกรรมปศุสัตว์เพื่อประเทศไทย 4.0 และระบบ AI-Technology ที่นำสมัยที่สุดที่มีในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปศุสัตว์ช่วยกันยกระบบปศุสัตว์ไทยไปสู่ปศุสัตว์ 4.0 

((อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา))

พิเศษ !!!! สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1,200 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1,500 บาท/ท่าน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-1-35502-9 โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-39410-6 

ท่านสามารถดูกำหนดการ และ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ : https://goo.gl/forms/vOyl2jEXNE84ECas1

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายธุรกิจเกษตรและอาหาร โทรศัพท์ 02-018-6888 # 5210,5480,6070 โทรสาร 02-622-1002


Top