ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วงฟุตบอลโลก 2018

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผย ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2561 ปรับตัวลดลงจากระดับ 80.9 มาอยู่ที่ระดับ 80.1 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยบวก ตัวเลข GDP ของไตรมาสแรกอยู่ที่ 4.8% ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี รวมถึงมีการปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวอยู่ที่ 4.2-4.7% ที่จากเดิม 3.6-4.6% ผนวกกับการส่งออกมีมูลค่า 18,945.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น และค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อย

สำหรับปัจจัยลบ ได้แก่ ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและยังกระจุกตัว อีกทั้งยังคงมีความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสงครามการค้าโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์ฯ ได้เผยถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย ผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วง World Cup 2018 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจฟุตบอลโลก โดยมีการติดตามข่าวสารเกือบ 100% ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทาง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น ด้านการใช้จ่ายในช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่จะใช้เงินเดือนหรือรายได้ตามปกติมาใช้จ่าย ทั้งค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ รวมไปถึงการเล่นพนันฟุตบอลที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ4 ปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สำหรับผลกระทบทางสังคมที่อาจจจะตามมาในช่วงเทศกาลฯ ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงานหรือการเรียนลดลง เนื่องจากมีการดูบอลในเวลาดึก มีการพนันเพิ่มมากขึ้น และอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา และพักผ่อนน้อย ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์ฯ จึงมีข้อเสนอแนะในช่วงเทศกาลฯ คือ ให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในการชมฟุตบอลอย่างมีสติ เข้มงวดในการจับปรับและลงโทษในการเล่นพนันฟุตบอล เป็นต้น


ภาพประกอบ

ข่าวสาร