แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018

แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

  • โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานคณะทำงานจัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018
  • ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 
  • นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ Thailand Food Innovation Forum 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับของผู้ประกอบการไทย โดยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบ ภายในงานมีการออกบูธจัดแสดงผลงานนวัตกรรม การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การแสดงผลงานวิจัยคุณภาพช่วยจุดประกายไอเดีย ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการของไทยได้นำไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจ อย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Food Innovation Forum 2018

สามารถดูรายละเอียดของงาน

และลงทะเบียนเข้าชมงาน ฟรี!! ได้ที่ www.thailandfoodinnovation.com


ภาพประกอบ

ข่าวสาร