ขอเชิญร่วมงาน Thailand Roadshow for Vibrant Tamil Nadu Global Expo and Summit 2018

11 เม.ย. 2561

ด้วย Tamilnadu Chamber of Commerce and Industry ประเทศอินเดีย มีกำหนดจัดงาน "Thailand Roadshow" for Vibrant Tamil Nadu Global Expo and Summit 2018 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Vibrant Tamil Nadu Global Expo and Summit 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-15 สิงหาคม 2561 ณ เมือง Madurai, Tamil Nadu, ประเทศอินเดีย โดยในงานมีทั้งส่วน Expo และ Summit ซึ่งเน้นที่สาขาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนวัตกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง โดยผู้เข้าร่วมงานที่ประเทศอินเดียจะได้

 

  • 2 nights accommodation at a 5 Star hotel in Madurai, India
  • All meals for three days
  • All transport for three days
  • Complimentary sightseeing plan
  • Complimentary Factory visit
  • Exhibition visit
  • Summit participation
  • B2B & B2G Meets
  • Discounted airline tickets through a promo code

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Roadshow ณ กรุงเทพฯ ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/EW0ZShudO3KzrHct2 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

Download Vibrant Tamilnadu Brochure

 

สอบถามเพิ่มเติม นางสาวปริชญา เชื้อสิงห์โต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 018 6888 ต่อ 4320 หรือ Email parichaya.ch@thaichamber.org


Top