พิธีลงนาม MOU โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง" ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่ผู้ต้องขัง

ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่าย หอการค้าจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด อีกทั้งสมาคมการค้าต่างๆ รวมถึงสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะดำเนินการร่วมขับเคลื่อนโครงการ อาทิ

  • การประสานงานกับสถานประกอบการหรือนายจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าและบริการภาคเอกชน
  • ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการรับรู้เจตคติที่ดีในการรับผู้ต้องขังเข้าทำงานกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการภาคเอกชน