TSC หอการค้าไทย พาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย พาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบ Logistic ด้วยแมวดำ (ยักษ์ขนส่งพัสดุรายใหญ่อันดับหนึ่งในญี่ปุ่น) ภายใต้แบรนด์ SCG EXPRESS นวัตกรรมบริการขนส่งจากญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้ในตลาดไทย การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมระบบการจัดส่งด้วยระบบ IT และระบบการจัดส่งสินค้าคงคลังที่ทันสมัย จากนั้นได้พาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ชมกระบวนการ Logistics ที่มีมาตรฐานระดับสากล อาทิเช่น ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการภายในคลังสินค้า


Top