การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2560 : ร่วมฉลองครบรอบหอการค้าไทย 85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

21 มี.ค. 2561

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2560 : ร่วมฉลองครบรอบหอการค้าไทย 85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 หอการค้าไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2560 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงสมาชิกหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงก่อนการประชุม หอการค้าไทยได้จัดการเสวนา “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมบังคับคดี กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม และตัวแทนภาคเอกชน จากนั้นเป็นพิธีมอบงานหัตถศิลป์ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมหอการค้าไทย และพิธีมอบรางวัลการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด '85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน' ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

      


Top