ต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯและผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา    

  

ซึ่งนำคณะโดย Mr. Thant Sin Lwin , Deputy Director General , the Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Ministry of Planning and Finance โดยมีสาระสำคัญในการประชุมเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุน กฎระเบียบและนโยบายส่งเสริมการลงทุน ระหว่าง ไทย-เมียนมา และสาขาธุรกิจที่รัฐบาลเมียนมาให้การส่งเสริม ได้แก่ เกษตรและอาหาร ประมง ปศุสัตว์ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การศึกษา และการบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น  ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย