คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือหอการค้าไทย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น

          

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือหอการค้าไทย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น เพื่อศึกษาเส้นทางการค้าและขนส่งสินค้าระหว่างไทย ถึงสาธารณรัฐเมียนมาร์ 

 

เส้นทางของไทยถึงจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวช่องทางห้วยต้นนุ่น

เส้นทางของสาธารณรัฐเมียนมาร์

ผ่านทางจุดผ่อนปรนทางการค้าชั่วคราว ช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) โดยจุดผ่อนปรนทางการค้าชั่วคราว ช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) นั้นเป็นชายแดนที่เชื่อมต่อกับจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา การเดินทางสำรวจเส้นทางในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของเส้นทาง รวมถึงข้อเรียกร้องที่จะการผลักดัน ให้เปิดเป็นด่านถาวรอีกด้วย 


ข่าวสาร

Top