การสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง จรรยาบรรณกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

    

    

 โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและเสวนาในหัวข้อ “The Untold Story: จากเส้นทางนักธุรกิจสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี” 

ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “เคล็ดลับสู่ธุรกิจยั่งยืน: จริงหรือที่ธุรกิจจะล่มสลายใน Generation 2 และ 3?"

  • คุณธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
  • คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
  • คุณนิพา เดชมา กรรมการผู้จัดการ บจก.ดี คิว โอโล่ แอสเซท
  • ดำเนินรายการ โดย คุณศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.อุดรกระจกรถยนต์

การเสวนาติวเข้มให้เต็ม 100 กับ workshop “เตรียมตัวอย่างไรให้ผ่านการคัดเลือกรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย”

โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยและผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณและ ธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายสมาชิกชมรมจรรยาบรรณฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อไป

ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี


Top