สัมมนา Digital & Social Marketing สร้างธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนา Digital & Social Marketing สร้างธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0 โดยมีสาระสำคัญของการบรรยายดังนี้

  • Digital Marketing : What & Why & How
  • What I Need to do to make it success
  • Tips on : Social Marketing, On-line PR, Crisis Management, CRM, etc
  • Success Case 

ดูเอกสารเพิ่มเติมตามลิ้งค์ : https://goo.gl/FT3GJ2 


Top