ต้อนรับและหารือร่วมกับอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ให้การต้อนรับ Mr. Abbagani Ramu อัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและคณะ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง 3203 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยได้หารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดีย โดยเฉพาะด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งทั้งสองประเทศมีความรู้ ความชำนาญ และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนได้ในอนาคต


ข่าวสาร

Top