เข้าพบหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

13 ธ.ค. 2560
,

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)เพื่อหารือปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทย อาทิ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากกฎหมาย เช่น พรก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ตลอดจน ข้อเสนอแนะ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล กระทรวงแรงงาน


ภาพประกอบ

ข่าวสาร

Top