ต้อนรับเอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ ประจำประเทศไทย

   นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล กรรมการหอการค้าไทย และนายกฤษฏา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Adama Dosso (อาดามา ดอสโซ) เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ ประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก กรุงปักกิ่ง) 

โดยโกตดิวัวร์ เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 5 ของไทยในทวีปแอฟริกา และเป็นตลาดข้าวอันดับที่ 4 ของไทยในโลก ชาวโกตดิวัวร์บริโภคข้าวไทยจำนวนมาก ข้าวภายในประเทศโกตดิวัวร์ร้อยละ 80 สหรัฐ  นำเข้ามาจากประเทศไทย เนื่องจากข้าวไทยเป็นข้าวชั้นหนึ่ง ข้าวมีกลิ่นหอมและมีคุณภาพมากกว่าข้าวที่มาจากประเทศอื่น ๆ อาทิ ปากีสถาน อินเดีย เป็นต้นในปี 2559 ไทยและโกตดิวัวร์มีปริมาณการค้ารวม 314.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการส่งออก 299.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 15.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โดยไทยได้ดุลการค้า284.54 ล้านดอลลาร์ สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปโกตดิวัวร์ ได้แก่ ข้าว เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากโกตดิวัวร์ ได้แก่ ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากยาง และเครื่องประดับอัญมณี ณ ห้อง 3203 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ภาพประกอบ

ข่าวสาร

Top