ต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Eskisehir Chamber of Commerce

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Eskisehir Chamber of Commerce

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และคุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Eskisehir Chamber of Commerce  เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า Metalex ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงโอกาสในการส่งเสริมการค้าของนักธุรกิจทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งไทยและตุรกีมีศักยภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยและประเทศตุรกี กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่วมกัน โดยหากสามารถสรุปผลการเจรจาและทำความตกลง FTA ร่วมกันได้ จะสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศได้มากยิ่งขึ้น ณ ห้อง 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ภาพประกอบ

ข่าวสาร

Top