คุณกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมการค้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 คุณกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำตัวแทนสมาคมการค้า 14 คลัสเตอร์ธุรกิจได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร, กลุ่มอุตสาหกรรมประมง และปศุสัตว์, กลุ่มอัญมณีและแฟชั่น, กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน, กลุ่มท่องเที่ยว สุขภาพ MICE และกีฬา, กลุ่มบริการและโลจิสติกส์, กลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร, กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ, กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และดีไซน์, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง, กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง และ อุปกรณ์ทางการแพทย์, กลุ่มภาคการค้าปลีก-ค้าส่ง, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามหารือร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ในประเด็น ค่าเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยในเรื่องการดำเนินนโยาบายทางการเงินของ ธปท. และประเด็นความพร้อมของนวัตกรรมทางการเงินหรือ FinTech ในประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ข่าวสาร

Top