ต้อนรับคณะจาก Tokyo SME Support Center (ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขยาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว) กรุงเทพฯ

28 ก.ย. 2560

          คุณเธียรชัย ฉัตรมงคลกุล คณะกรรมการ Thailand Smart Center หอการค้าไทย ให้การต้อนรับคณะจาก Tokyo SME Support Center (ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขยาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว) กรุงเทพฯ โดยนายยาซุฮิโระ ยามาโมโตะ ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพของ Tokyo SME Support Center ท่านเดิมพร้อมนายเอจิ อิโนะโมโตะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพของ Tokyo SME Support Center ท่านใหม่ พร้อมแนะนำภาพรวมของ Tokyo SME Support Center กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการข้อมูลและปรึกษาเชิงธุรกิจและบริหารธุรกิจกับฝั่งญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น มารยาทและธรรมเนียมการทำธุรกิจกับญี่ปุ่น กฏหมายและข้อบังคับ วิธีซื้อขาย ภาษี หรือการขยายธุรกิจไปยังประเทศญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจ จากผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ซึ่งสามารถช่วยดำเนินการแนะนำและจับคู่ธุรกิจให้แก่ SMEs นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ตลาดมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : สิทธิประโยชน์ของ Tokyo SME Support Center กรุงเทพฯ
  1. บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจในท้องถิ่น และด้านกฎหมาย โดยทนายความและผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. มีที่ปรึกษาการจับคู่ธุรกิจ 2 ท่าน คอยให้บริการช่วยเหลือแบบ Case by Case
  3. มี Free Space และห้องประชุมให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 


ภาพประกอบ

ข่าวสาร

Top