วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เป็นตัวแทนในนามหอการค้าไทยร่วมงานและมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพากรปีที่ 102 ณ กรมสรรพากร