สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบปะหารือกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

23 ส.ค. 2560

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบปะหารือกับนางนันทนา ศิวะเกื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมเสนอความเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนในการกระชับความสัมพันธ์ ทางการค้ารวมถึงการสร้างความเชื่อมโยง และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกรอบภูมิภาคเอเปค โอเชียเนียและลาตินอเมริกา

 


ภาพประกอบ