นายกลินท์ สารสิน ประธานฯคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

12 ส.ค. 2560

 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เพื่อขอคำชี้แนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานฯกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)


ภาพประกอบ