ดัชนีผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 7 เดือน

  • ดัชนีผู้บริโภคเดือน ก.ค. ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 7 เดือน

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม พบว่า ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยอยู่ที่ 73.9 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทั้งข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง ทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดอยู่ในระดับต่ำและไม่คล่องตัว ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นมากนัก

  • โพลใช้จ่ายเข้าพรรษา เงินสะพัดสูงสุดในรอบ 7 ปี 

นางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจโพลการใช้จ่ายในช่วงวันแม่ พบว่า งบประมาณในการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 67.7% เนื่องจากประชาชนมองว่าวันแม่เป็นวันพิเศษผนวกกับมีรายได้เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น โดยจะมีเงินสะพัดถึง 13,054.9 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.7 % ซึ่งแผนการทำกิจกรรมในช่วงวันแม่ พบว่า การพาแม่ไปทำบุญ ไปเที่ยวต่างจังหวัดมีจำนวนลดลง ส่วนการพาแม่ ลูกและครอบครัวไปทานข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงการพาแม่ไปทำกิจกรรมอื่นๆนอกบ้าน เช่น ไปสปา ทำกิจกรรมร่วมกันและการเดินทางไปหาแม่ที่บ้านเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนจะทำให้มีการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ช่วยกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ


ภาพประกอบ