แถลงข่าวโครงการสร้างเครือข่ายและการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 2560

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างเครือข่าย และการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ภาพประกอบ