ประธานฯ หารือกับประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์

           นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ ร่วมรับประทานอาหารกับประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


ภาพประกอบ