ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Business Fair ครั้งที่ 9

07 ก.พ. 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Business Fair ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ Sfax Exhibition Park เมือง Sfax สาธารณรัฐตูนิเซีย
 
    โดยงานดังกล่าวเป็นงานนิทรรศการแสดงธุรกิจที่สำคัญของตูนิเซีย และเป็นโอกาสให้นักธุรกิจท้องถิ่นและนานาชาติเข้าร่วมการสัมมนาพบบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เอกสารเพิ่มเติม "Click"
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cas.tn 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ contact@cas.tn


ข่าวสาร