สมาคมการค้า
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
106 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 0
0 2448 7616
0 2448 7616
thaifertasso@gmail.com , vanida@ladda.com , thapanee.t@ladda.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณปราโมทย์ ติรไพรวงศ์
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
99/22 หมู่ 12 ซอยคงเพิ่มพูล ถนนรามอินทรา 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 0
0 2907 0154 - 5
0 2578 4919 , 0 2997 6507
info@taba.or.th
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ
สมาคมครั่งไทย
284 หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 0
0 5425 0606 - 7
0 5432 5082
anusith@shellacthailand.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณไชยยศ สินเจริญกุล
สมาคมยางพาราไทย
45 - 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 0
0 7442 9311 , 0 7442 9011
0 7442 9312
tra@csloxinfo.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณสมบูรณ์ วัฒนวานิช์กุล
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
126 หมู่ 3 ถนนราชสีมา - โชคชัย ก.ม.6 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0
0 4421 2370 - 1
0 4421 2372
nettathai@hotmail.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณสุรีย์ ยอดประจง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
92/58 ชั้น 20 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2234 4724 , 0 2234 0620
0 2236 6084
ttta@ttta-tapioca.org
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
92/26 - 27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2234 4387 , 0 2237 6790
0 2667 0178
thaimaize@tmpta.org
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณสุพจน์ วงศ์จิรัฐติกาล
สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย
377 - 379 ซอยเยาวพาณิชย์ (ทรงวาด) ถนนเยาวพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 0
0 2222 2325
0 2223 6449
-
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณเจริญ เหล่าธรรมทัศน์
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2287 2674 - 7
0 2287 2678
contact@thairiceexporters.or.th , info@thairiceexporters.or.th , youvapa123@hotmail.com (เลขาส.) , karnpitcha@kasisuri.com (เลขา บ.)