สมาคมการค้า
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณสุริยา ประทีปโมโนวงศ์
สมาคมเครื่องหนังไทย
184/72 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2645 3505 - 7 , 0 2388 0176 - 9
0 2645 3509
admin@thaileathergoods.net
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณจงกลณี เลิศฤทธิ์กรชัย
สมาคมการค้าเครื่องประดับแฟชั่น
137/29 หมู่ 13 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0
0 2925 5555
0 2925 5576 - 7
jongkolnee.chenghudmfg@gmail.com
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
919/616 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2630 1390 - 7 ต่อ 154
0 2630 3257 - 9
tgjta@thaigemjewelry.or.th
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
562 อาคารเอสพรีม ชั้น 4 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 0
0 2622 6711 - 3
0 2622 6714
team-tma@hotmail.com
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณศรุดา ชินวัตร
สมาคมไหมไทย
อาคารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2712 4328
0 2391 2896
thsilkas@yahoo.com , thsilkas@thaitextile.org
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
54/87 - 88 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0
0 2427 6668 - 9
0 2427 6669
twia2015@gmail.com
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
117/7 สุขุมวิท 55 อาคารปานจิต ชั้น 4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0
0 2392 0753 - 5
0 2712 5440
thaittma@yahoo.com , ttma@thaitextile.org
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณถาวร กนกวลีวงศ์
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
127/36 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2681 2222 , 0 2681 0235 - 48
0 2681 0231 - 2
tgma@thaigarment.org, secretary@thaigarment.org, trade@thaigarment.org (k.อ้อม ผช.k.ชาติชาย)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณโชติกา โชคนิธิเวศ
สมาคมปศุสัตว์ไทย  
42 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2673 2386
0 2673 3340
thai.livestock.a@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณชนินทร์ ชลิศราพงศ์
สมาคมอุตสาหรรมทูน่าไทย
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0
0 2258 0317 - 8
0 2258 0319
ttia@thaituna.org