สมาคมการค้า
กลุ่มภาคการค้าส่ง-ค้าปลีก
คุณจริยา จิราธิวัฒน์
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
100/9 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 0
0 2645 0422 - 3
0 2100 9780
thairetailer123@gmail.com
กลุ่มภาคการค้าส่ง-ค้าปลีก
คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ
สมาคมตลาดสดไทย
201/ข หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0
0 2972 3405 - 7
0 2972 3409
thippawan@talad-yingcharoen.com
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
968 อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2862 4092 - 97 , 0 2632 4300 , 0 2637 5086
0 2637 5496 - 7
phoosak@barascientific.com , president@stta.or.th
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณปรีชา พันธุ์ติเวช
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
88 อาคาร ดร.เกฮาร์ดลิงค์ ชั้น 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0
0 2379 4279 - 80
0 2379 4297
thaimed@truemail.co.th , info@thaimed.co.th
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์ 
สมาคมร้านขายยา
84 - 86 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 0
0 2465 1876 , 0 2465 8716
0 2890 2917
thaidrug@gmail.com
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 0
0 2905 5138
0 2093 2755 - 1 , 0 2905 5372
ahpa@thaiahpa.com
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณเกศมณี เลิศกิจจา
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
อาคารชุดทีซี - กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 อาคาร เอ เลขที่ 270/7 ชั้น 1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2246 7088 , 0 2935 5461
0 2246 7089 , 0 2932 7551
center@thaicosmetic.org
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณเมธา สิมะวรา
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
6/2 ซอยอินทามระ 51 ถนนทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 0
0 2819 7991 - 5
0 2425 8332 , 0 2416 7475
wisuta.kla@klakabb.com , sudarat_greentea@hotmail.com , meatha.sim@takabb.com
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
เภสัชพาณิชย์สมาคม
5/97 ซอยอุดมทรัพย์ ถนนปิ่นเกล้า แขวงนครชัยศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 0
0 2434 4261 , 0 2311 0111 ต่อ 123
0 2434 4261 , 0 2331 5697
adminmd1@atlanticlab.com
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณวิริยะ จงไพศาล
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 ชั้น 19 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0
0 2619 0232 - 6
0 2619 0237
office@prema.or.th