งานมาตรฐานสินค้าเกษตร


ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
  
ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร คือเอกสารรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศ ดังนั้นผู้ซื้อในต่างประเทศจะกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานการส่งออกตามที่กำหนด
 
การบริการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ท่านสามารถยื่นขอเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกและรวดเร็ว เพราะเรามีบริการขอเอกสารมาตรฐานสินค้า Online ผ่าน Web Application ทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ที่จะต้องมารับเอกสาร มส. 13 ที่สำนักงานเรา เพราะท่านสามารถปริ้นท์เอกสารได้จากที่ทำงานของท่านเอง เป็นระบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน 
 
อ่านเพิ่มเติม

 
 

ขึ้นทะเบียนขอใช้บริการต้องทำอย่างไร
 • ไปที่ Website : mr.thaichamber.org เพื่อขึ้นทะเบียนขอใช้บริการ จะมีข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล
   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร CSC Online

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทส่งออก

- แบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลรายละเอียดของบริษัท

- หนังสือมอบอำนาจ(ภายในบริษัทผู้ส่งออก)

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนาม

- หนังสือมอบอำนาจรับรหัสผ่าน Password

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ตรวจสอบ

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ก.

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ข.

- บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง

- หนังสือมอบอำนาจช่วง(บริษัทผู้ส่งออกกับชิปปิ้ง)

- หนังสือมอบอำนาจช่วง(ภายในบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง)

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนาม

- หนังสือมอบอำนาจรับรหัสผ่าน Password

4.ข้อมูลพิกัดสินค้า

-ข้อมูลพิกัดสินค้าขอใช้บริการต้องทำอย่างไร

ไปที่ Website : https://csc.thaichamber.org/CSC/ เพื่อขอใช้บริการ ขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

 
เอกสารขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าประกอบด้วย
 1. ใบคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส. 13) มีเอกสารประกอบการขอ คือ
  • Sale Contract
  • ใบอนุญาตกระทรวงพาณิชย์ (อ. 2)
    
 2. ใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส. 24) มีเอกสารประกอบการขอ คือ
  • เอกสาร มส. 13 ที่ผ่านการตรวจสอบสินค้าแล้ว
  • ผลวิเคราะห์สินค้าจากบริษัทตรวจสอบ
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ข้าวโพด คิดเมตริกตันละ 0.50 บาท  
 2. ข้าวฟ่าง คิดเมตริกตันละ 0.40 บาท
 3. ปลาป่น คิดเมตริกตันละ 0.50 บาท
 4. ปุยนุ่น คิดเมตริกตันละ 1.00 บาท
 5. ถั่วเขียว คิดเมตริกตันละ 0.50 บาท
 6. ถั่วเขียวผิวดำ คิดเมตริกตันละ 0.50 บาท
 7. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง คิดเมตริกตันละ 0.50 บาท


   

 
ส่วนงานใบรับรองมาตรฐานสินค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 5500, 5510, 5530
อีเมล์ : csc@thaichamber.org