แบบฟอร์มออนไลน์

TCC On-site Visit บริษัท ชาบู อินดี้ จำกัด

สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยฯ

เยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (TCC On-site Visit) 

บริษัท ชาบู อินดี้ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โรงงานชาบูอินดี้ จ.สุพรรณบุรี

กรุณากรอกเลขสมาชิกเพื่อรับส่วนลด

1.ข้อมูลกิจการ

2.ข้อมูลผู้สมัคร

3.ข้อมูลที่อยู่ออกใบเสร็จ

(ทำเครื่องหมายเพียงช่องเดียว)

สำนักงานใหญ่
สาขา

เลขที่
หมู่
อาคาร
หมู่บ้าน
ชั้น
ห้อง
ซอย
ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

E-mail จากหอการค้าไทย
เว็บไซต์ หอการค้าไทย
Line: หอการค้าไทย
Facebook: หอการค้าไทย
บูธประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย
อื่นๆ