แบบฟอร์มออนไลน์

สิทธิประโยชน์สมาชิก ระหว่าง TCC & The Hub Thailand (นิติบุคคล)

โครงการความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิก ระหว่าง TCC & The Hub Thailand คือโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ การเปิดตลาดสินค้าในช่องทาง E -Commerce ซึ่งจะเปิดให้สมาชิกแจ้งความจำนงใช้สิทธิประโยชน์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

  • พิเศษสำหรับสมาชิกและเครือข่าย จะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ
  • สำหรับท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิก เพื่อรับส่วนลด และสิทธิพิเศษ สามารถสมัครได้ที่ mr.thaichamber.org
กรุณาระบุเลขที่สมาชิก เพื่อตรวจสอบข้อมูล

เลขรหัสสมาชิก 13 หลักประเภทผู้สมัคร นิติบุคคล

เลขที่
หมู่
อาคาร
หมู่บ้าน
ชั้น
ห้อง
ซอย
ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์

หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB. รองรับนามสกุล .ppt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .rar,. jpg, .png, .gif ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)

หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB. (2000 x 2000px.) รองรับนามสกุล . jpg, .png, .gif ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ การเข้าร่วมงาน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด