สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย
จาก ไทย เวียตเจ็ต แอร์ 

สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย
จาก แอร์เอเชีย

สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย
จาก บางกอกแอร์เวย์ส

ช่องทางการใช้บริการ (การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร / การเปลี่ยนแปลง)

  • ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com/governmentfare
  • ผ่านสำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ทุกแห่งทั่วประเทศไทย
  • ผ่านตัวแทนจำหน่าย ของสายการบิน
  • Call Center 1771

สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย
จาก นกแอร์