โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 ( ปีที่ 19)
วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2564

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย  (TCC BEST AWARDS)

หลักการและเหตุผล
              หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย  ได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย มาโดยตลอดถึงปัจจุบัน ในปี 2564 นับเป็นปีที่ 19 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

สิทธิประโยชน์สำหรับบริษัทที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
1. รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรี 
2. ผลวิจัยด้านธุรกิจด้านจรรยาบรรณ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
    (Business Ethic Survey: Customer, Supplier, Employee)
3. On-Site Visit พร้อมให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการตัดสิน, นักวิจัยธุรกิจ 
4. เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  02-018-6888 ต่อ 2850 (พชร), ต่อ 2860 (รัตน์วรา)
E-mail : tccbestaward@thaichamber.org

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครที่นี่ !!
หลักการและเหตุผล / คุณสมบัติผู้สมัคร และใบสมัคร
คู่มือการเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ

ทำเนียบองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ