โครงการจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
โครงการจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันที่เผยแพร่ 07 ต.ค. 2563
โครงการจัดสร้างห้องตรวจผู้เสียงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์การแพทย์

                   ด้วยมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้จัดโครงการร่วมระดมทุนร่วมบริจาคจากสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าทุกจังหวัด และเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปเพื่อสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” และอุปกรณ์การแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยเอสซีจี มีระบบแยกสัดส่วนพื้นที่บุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ ช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์

                   ทั้งนี้ ได้มีการส่งมอบห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อประเภทต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว รวม 36 โรงพยาบาล