หอการค้าไทย ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
วันที่เผยแพร่ 07 ต.ค. 2563
หอการค้าไทย ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

                  ทีปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) เป็นตัวแทน “มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์” โดยหอการค้าไทย ทำพิธีส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย สมาชิกวุฒิสภา, พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, นาวาเอกหญิงผุสดี  หิรัญอัศว์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมทีมแพทย์ เป็นผู้รับมอบ 
                  นับเป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ที่ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว ซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้ นับเป็นห้องตรวจเชื้อฯ ห้องที่ 37 ที่ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ